TTXVA.COM

Theo các cộng tác viên của TTXVA cho biết, truyền đơn đã được thấy xuất hiện tại nhiều chợ và thành phố ở cả 3 miền Bắc Trung Nam. Truyền đơn được rải tại các chợ hoặc dán trên...

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Được đăng bởi VangAnh vào lúc 12:25 0 nhận xét


Gửi đến các bạn lời chào thân ái!

TTXVA đã phát triển qua nhiều chặng đường và nay
chuyển sang giai đoạn mới với website http://ttxva.com/

Cám ơn các bạn luôn ủng hộ!
 

TTXVA.COM Copyright 2009 Reflection Designed by Ipiet Templates Image by Tadpole's Notez